Nick Stolwijk Secretaris/Begeleiding
Frank Brusse Voorzitter/Begeleiding
Bianca Valentijn Penningmeester/Begeleiding